იპოთეკური სესხი

ბინის, აგარაკის, მიწის ყიდვა თუ სხვა ბანკის სესხის რეფინანსირება, ეს ის მთავარი საჭიროებებია რისთვისაც იპოთეკური სესხი შეგიძლიათ აიღოთ. ჩვენთან დეტალურ ინფორმაციას იხილავთ თითოეული ბანკის სესხის შესახებ.

საუკეთესო შემოთავაზებები
 • საპროცენტო განაკვეთი
  ყოველთვიური 3%
 • სესხის თანხა
  20 000 დოლარიდან
 • სესხის ვადა
  4-დან 36 თვემდე

 • საპროცენტო განაკვეთი
  10.25% ლარში / 10.5-12.5% დოლარში
 • სესხის თანხა
  2000 - 500,000$ / 400,000 ლარამდე
 • სესხის ვადა
  6-180 თვე

 • საპროცენტო განაკვეთი
  12-17% ლარში / 11-15.5% €/$
 • სესხის თანხა
  5000-150000 ლარი/$/€
 • სესხის ვადა
  6-180 თვე

 • საპროცენტო განაკვეთი
  13%-დან ლარში / 9%-დან - აშშ დოლარი / ევრო
 • სესხის თანხა
  მინიმალური 1,000 ერთეული, მაქსიმალური - ინდივიდუალურად
 • სესხის ვადა
  6 – 180 თვე

საპროცენტო განაკვეთი - 13%-დან - ლარი, 9%-დან - აშშ დოლარი / ევრო  სესხის თანხა - მინიმალური 1,000 ერთეული, მაქსიმალური - ინდივიდუალურად სესხის ვადა - 6 – 180 თვე ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელიც გაფორმებულია სესხის არსებობის დამადასტურებელი იპოთეკის ხელშეკრულებით, და განსაზღვრავს იპოთეკით დასატვირთ ქონებას, რომელიც, თავის მხრივ, იცავს სესხს.

იპოთეკური სესხით სარგებლობა შეუძლიათ მათ, ვისაც აქვთ სტაბილური ყოველთვიური შემოსავალი, ხელფასიდან ან იჯარის სახით. იპოთეკური სესხი გაიცემა სხვადასხვა მიზნობრიობით.
მაგალითად: საცხოვრებლის შეძენა/ მშენებლობა, სახლის გარემონტება ან შეკეთება. კომერციული ფართის ყიდვა, აშენება ან გარემონტება. რიგ შემთხვევებში იპოთეკური სესხი გაიცემა მიწის ნაკვეთის შესაძენადაც.

იპოთეკური სესხის პირობები კომპანიების მიხედვით განსხვავდება. პროცენტი კი განისაზ ღვრება ინდივიდუალურად. სესხის პირობებიდან გამომდინარე საგარანტიო ქონების დასაშვები ადგილმდებარეობაც შესაძლოა განსხვავებული იყოს.

იპოთეკური სესხის მიღების პროცესი

ჩვენ დავყოფთ სამ ფაზად იპოთეკის მიღებას სახლზე: პირველი, უნდა განსაზრვროთ რა სახის იპოთეკა გსურთ, გადახდის შესაძლებლობიდან გამომდინარე და ამ პროცესის სხვა შემადგენელი ეტაპების გათვალისწინებით; მეორე, უნდა გაარკვიოთ, თუ როგორ აიღოთ იპოთეკური სესხი და უზრუნველყოთ გამსესხებლები და საკრედიტო ბროკერები, და მესამე, უნდა განსაზღვროთ, რას მოიცავს საბოლოო გარიგება.

ეს ფაზები, თავის მხრივ, შედგება ინდივიდუალური საფეხურებისგან, რომელიც თქვენ უნდა განსაზღვროთ დეტალურად და უზრუნველყოთ პროცესი ისე, რომ სესხზე გარიგების პირობები იყოს სამართლიანი.

იპოთეკური სესხის უპირატესობები

 1. თქვენ შეგიძლიათ საკუთრებაში შეინარჩუნოთ თქვენი ბიზნესი და ბიზნეს კაპიტალი. სხვა პოტენციურმა საინვესტიციო ობიექტებმა შეიძლება უარი გათქმევინონ ზოგიერთ თქვენს ქონებაზე.
 2. შეგიძლიათ არსებითი კაპიტალის მოგება. ეს შეიძლება იყოს კაპიტალის გაზრდის კარგი საშუალება ხანგრძლივი დროის მანძილზე.
 3. კომერციული იპოთეკა არ განიცდის საცხოვრებელი ფართის გაქირავებისთვის დამახასიათებელ ცვალებად ხასიათს, რაც გაძლევთ უფრო სტაბილური ბიზნესის დაგეგმვის საშუალებას.