მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ბიზნეს სესხები

მიკორსაფინანსო ორგანიზაცია თქვენ საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ ინვესტიცია ეკონომიკაში და შექმნათ ან გააშენოთ რაიმე ახალი. თუ თქვენ არ გაქვთ საშუალება რომ წამოიწყოთ ახალი ბიზნესი და გაქვთ იდეა, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გასცემს ბიზნეს სესხებს 50-დან 30000 დოლარამდე. შეადარეთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ორგანიზაციების პირობები და აირჩიეთ საუკეთესო

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
1.4%-დან (პროცენტი მოცემულია თვიურად) მინიმალური თანხა 1,000 ლარი მაქსიმალური თანხა 50,000 ლარი სესხის გვერდი 5 წლამდე სესხის ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი აუცილებელია სესხის უზურნველყოფა Mo-Fr 9:00 - 20:00 Sa-Su 9:00 - 14:00 სესხის გვერდი

ბიზნეს სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საშუალებას აძლევენ ბიზნესმენებს განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, თუ მათ არ აქვთ ფინანსური შესაძლებლობა. ფინანსდება ყველა სახის საქმიანობა, იქნება ეს კომერციული, სამეწარმეო, მომსახურების სფერო თუ ნებისმიერი სხვა ბიზნესი.

სესხის აღების შემთხვევაში აუცილებელია მიკროსაფინანსო კომპანიასთან გასაუბრება და ფინანსური ინფორმაციის წარდგენა. საქმიანობიდნ და ფინანსური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე ინდივიდუალურად თანხმდება პროცენტი,გადახდის ვადები და გრაფიკი. პროცენტი იანგარიშება ყოველთვიურად და ის 1-დან 3-მდე მერყეობს.

ბიზნეს სესხის საპროცენტო განაკვეთი

მიკროსაფინასნო ორგანიზაციები, მაქსიმალურად დაბალ საპროცენტო განაკვეთს სთავაზობენ ბიზნეს სექტორს. შეარჩიეთ საუკეთესო კომპანია ქვემოთ მოცემული ორგანიზაციებიდან და განახორციელეთ მსხვილი ინვესტიცია ეკონომიკაში.

სესხი ბიზნესის დასაწყებად

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები საშუალებას აძლევენ დამწყებ თუ მსხვილ ბიზნესმენებს შექმნან რაღაც ახალი, ან განავითარო არსებული საქმე. ორგანიზაციები სესხს გასცემენ ნებისმიერი საქმიანობისთვის, კომერციული თუ სხვა მიზნობრიობით. სესხის დაფარვის გრაფიკი, ოდენობა და შეღავათები ინდივიდუალურია. არსებული ეკონიმიური მდგომარეობის და ხარჯების გათვალისწინებით, შეთანხმების საფუძველზე დგება საპროცენტო განაკვეთი და არ იცვლება.