მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების იპოთეკური სესხები

ბევრ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას აქვს საშუალება გასცეს იპოთეკური სესხები უძრავი ქონების შესაძენად. ჩვენთან შეგიძლიათ იხილოთ დეტალური ინფორმაცია და პირობები რომელსაც სთავაზობენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მომხარებელს.

კომპანია საპროცენტო განაკვეთი სესხის აღება სესხის ვადა ვალუტა პრიორიტეტი უზრუნველყოფა სესხის აღება

დეტალურად
აიღე სესხი 10 წლამდე მადით ლარი მაღალი ხარისხის, სწრაფი მომსახურება, არანაირი ფარული ხარჯი. სესხის გაცემა ხდება უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. იპოთეკური სესხი უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების 60%-მდე! აიღე სესხი

იპოთეკური სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მომხმარებელს სთავაზობენ იპოთეკურ სესხებს უძრავი ქონების გარანტიით. უძრავ ქონებაში იგულისხმება კომერციუი ფართები, ბინა ან საკუთარი სახლი, მიწის ნაკვეთი;

რაც შეეხება ძირითად დოკუმენტაციას, რომელიც საჭიროა სესხის გატანისას ,ეს არის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და მესაკუთრის პირადობის მოწმობა.

მიკროსაფინანსოების იპოთეკური სესხების პროცენტი იანგარიშება ყოველთვიურად და 1-დან 3%- მდე მერყეობს.